Unkarista kannattaa ostaa asunto sijoitustarkoituksessa, omaan käyttöön esim eläkepäiviksi (ks. kohta 6) tai kesänviettopaikaksi.

Jos harkitset hankintaa sijoitusmielessä, kannattaa huomioida, että kiinteistöjen hinnat ovat nousseet vuodesta 2014 yli kaksinkertaiseksi ja ovat edelleen nousussa.

www.ingatlannet.hu

Budapestissä ostetuista asunnoista 8,8 % ostivat ulkomaalaiset, kaupungin keskustassa jopa 33 % asuntokaupoista oli ulkomaalaisten tekemiä.

Tällä hetkellä asuntojen keskihinta Budapestissä on kerrostaloasunnoissa 2 500 e / m2 (tiilirakenteinen asunto) ja 1 500 e / m2 (betonirakenteinen asunto). Rivitaloasunnon keskihinta on 1 900 e / m2.  Kaupungin keskusta ja Budan puolen ja muiden vähän etäämmällä olevien kaupunginosien hinnoissa on isot erot. Budapest on jaettu 23 alueeseen. Lisätietoa kaupungin alueista esim https://www.pienimatkaopas.com/budapest/

Asunto on hyvä erittäin hyvä sijoitus yliopistojen ja suurten kansainvälisten yritysten läheisyydessä (alue 8). Näillä alueilla asunto on helppo vuokrata ja vuokrataso on lähes suomalaista tasoa vastaava.

Huom! Budapestissä on halvemmat asuntojen hinnat kuin Helsingissä, kuitenkin vuokrataso lähes samantasoinen ja lisäksi jatkuva asuntojen arvonnousu.

Balatonin alueella hinnat ovat huomattavasti alhaisemmat. Sielläkin on suuret hintaerot uusien, rannan läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen ja järvestä vähän etäämmällä sijaitsevien (2-3 km) vanhempien kiinteistöjen välillä.

Tämänhetkiset keskihinnat Balatonilla ovat yleensä noin 700 e / m2.

Uusi, rannan läheisyydessä sijaitseva kiinteistö 3 000 e / m2, vanhempi, etäämmällä sijaitseva kiinteistö jopa 400 e / m2.

Balatonilla on mahdollista vuokrata asuntoja turisteille kesäaikaan noin 20 e/hlö/vrk. Turistikausi kesällä on Unkarissa huomattavasti pidempi kuin esim Suomessa.

Luonnollisesti etsimme teille asuntoja tarpeen mukaan myös muualta Unkarista. Kiinnostava on esim. Etelä-Unkarin suurin yliopistokaupunki Pecs, joka on hintatasoltaan huomattavasti Budapestiä edullisempi. Kaupungissa on suuri määrä ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka tarvitsevat vuokra-asunnon opintojensa ajaksi. Sen vuoksi vuokra-asuntojen kysyntä siellä on suuri.